Recursos Oficios electrosonoros


Oficios electrosonoros
Resum del recurs

Projecte artístic/educatiu al voltant del so i l'escolta.


Descripció del recurs

L'Escola d'Oficis Electrosonoros (E.O.E.) és un projecte artístic/educatiu que realitza la seva activitat al voltant del so i l'escolta. L'objectiu principal de la E.O.E. és dissenyar experiències educatives que promoguin l'accessibilitat i inclusió d'aquest tipus de música a públics cada vegada més diversos lluitant contra la idea generalitzada que la música electrònica és propietat d'un model masculí, occidental i normatiu en les seves capacitats funcionals.

Enllaç: http://oficioselectrosonoros.org/

En l'article «Escuela de Oficios Electrosonoros» publicat al número 79 de la revista Eufonía es pot trobar informació detallada del projecte i el seu desenvolupament (clic aquí).


Productes relacionats