Capítol Oportunidades de aprendizaje matemático y diversidad de lenguas
RESUM CAPíTOL

Mostrant els assoliments obtinguts juntament amb altres investigadors del Grup de Recerca en Pràctica Educativa i Activitat Matemàtica (GIPEAM), l'autora d'aquest capítol intenta millorar l'accés a l'aprenentatge matemàtic i el seu desenvolupament en tots els alumnes mitjançant el desenvolupament de dues línies de recerca bàsiques que ocupen la seva labor científica, les quals estan íntimament relacionades: d'una banda, l'estudi de la generació d'oportunitats d'aprenentatge matemàtic i, de l'altra, l'estudi de l'ús de les llengües de l'alumnat en l'explotació d'aquestes oportunitats.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas