Article Oportunitats d'una llei de país.
RESUM ARTICLE

En ple debat sobre el Projecte de Llei d'Educació de Catalunya, l'article fa una valoració de la significació i d'algunes oportunitats que aquesta llei pot tenir des de la perspectiva dels moviments de renovació pedagògica. El propòsit d'aquesta llei ha de ser la de fer possibles les millores ûque s'apunten a l'articleû del sistema educatiu, els seus centres, els seus professionals, i que tothom qui està treballant en educació (en el seu sentit més ampli) s'hi vegi reflectit. Això ho pot fer una llei de país.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Què és això de comunitat?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL