Capítol Organización de la respuesta
RESUM CAPíTOL

Es presenten en aquest capítol les dades corresponents a la categoria d'organització de la resposta que, al seu torn, s'estructuren sobre la base de les subcategories de pla de centre, organització i coordinació i participació de la comunitat educativa. Després de realitzar la descripció de les dades obtingudes dels qüestionaris, es determinen les possibles diferències entre grups, determinant mitjançant l'estadístic t de Student o a través d'ANOVA, segons el cas, la diferències que són significatives estadísticament parlant. Les variables que s'empren per realitzar els contrastos són: edat, sexe, tipus de centre (públic/privat concertat) ubicació del centre (rural/urbà).FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados