Capítol Organización de los espacios, de los recursos y del tiempo
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es mostra com s’han d’organitzar aspectes pràctics de les matèries de tecnologia i informàtica, tant al cicle de secundària obligatòria com al batxillerat. Per establir diverses metodologies de planificació, això s’aborda des de tres entorns diferents: a l’aula classe, a l’aula taller i a l’aula d’informàtica, ja que el currículum d’aquesta matèria abasta aspectes que s’han de desenvolupar en aquests tres àmbits de treball. També s’hi inclouen diferents activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’activitat docent abraça els processos d’ensenyament-aprenentatge, els materials pedagògics, l’ambient i les dinàmiques de treball, l’organització dels espais, etc. Didáctica de la Tecnología ofereix una visió de les teories i els principis metodològics i psicopedagògics centrats en l’àrea de Tecnologia, tenint com a referent el marc legal. Conèixer els recursos amb què comptem, la documentació a la nostra disposició i les diverses tècniques i estratègies té per finalitat organitzar temporalment i espacialment la pràctica docent amb coherència i obtenir una avaluació, no només de l’alumne sinó també de la tasca del professor.

Llibre disponible per capítols
INDICE