Capítol Organizar la propia formación continua
RESUM CAPíTOL

Organitzar la pròpia formació contínua és una de les competències clau que contribueix a redefinir el model d’ensenyament. En aquest capítol se’n defineixen les característiques principals, les quals passen per explicitar-ne les pràctiques, establir un control de competències, negociar un projecte de formació comuna amb els companys d’equip, escola i xarxa, i implicar-se en les tasques en l’àmbit general de l’ensenyament o del sistema educatiu, entre altres elements relacionats amb l’organització de la pròpia formació contínua.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €