Llibre Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-083-7
AUTORS
García Pérez, José Ricardo / García Rodicio, Héctor / Gómez Alemany, Isabel / Martín Moreno, Ana / Martín Ortega, Elena / Martínez Torres, Mercè / Mauri Majós, Teresa / Montón Sales, Mª José / Orrantia Rodríguez, José / Sánchez Miguel, Emilio / Sandoval Mena, Marta / Simón Rueda, Cecilia / Cuevas Fernández, María Isabel / Echeita Sarrionandia, Gerardo / Galan Diez, Maria Luisa
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
20,50 €
19,48 €
14,40 €
13,68 €
Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE