Capítol Orientación y asesoramiento en educación infantil
RESUM CAPíTOL

L’etapa d’educació infantil és probablement el tram en què la pedagogia és més flexible i personalitzada, on es fomenten les diferents capacitats dels nens i on la relació amb les famílies és més gran. Tot i la tendència tradicional que la major part de centres aplica a les seves aules, molts altres centres opten per una pedagogia centrada en el nen o nena i en les seves necessitats. El paper de l’orientador en aquesta etapa, com veurem al llarg d’aquest capítol, té com a objectiu ajudar a avançar cap a una pedagogia realment infantil, on es respecti l’edat i les característiques de cada nen i nena.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE