Capítol Orientación y psicoterapia familiar en el ámbito de los servicios sociales comunitarios
RESUM CAPíTOL

Des del Consell d’Europa s’ha insistit des de fa temps sobre l’interès pels temes d’atenció a la família, aconsellant als estats membres que estableixin els recursos d’orientació i/o teràpia familiar per a l’atenció integral de les famílies i recomanant la col·laboració entre els diferents organismes d’orientació i consulta familiar i altres serveis sanitaris i socials. En aquest capítol es presenten dues experiències que en el marc dels serveis socials comunitaris han suposat una millora per a l’atenció i el tractament de les famílies en la comunitat autònoma andalusa: els serveis d’orientació i teràpia familiar i els equips de tractament familiar.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas