Capítol Orientación y trabajo intersectorial
RESUM CAPíTOL

La primera actuació de l’orientador ha de consistir a optimitzar els recursos propis del centre educatiu on treballa i modificar el que calgui per ajudar a canviar les situacions que se li presentin, col·laborant sempre amb el professorat. En moltes ocasions, però, també serà necessari plantejar-se el treball conjunt amb altres professionals de la xarxa assistencial de la infància i la joventut en el sector. Aquest capítol parla de la feina de col·laboració amb altres professionals dels àmbits de salut i serveis socials, però també entre els professionals del món educatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE