Capítol Orientación y transición entre etapas
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda el paper de l’orientació en els processos de transició entre etapes, considerant que són moments que suposen una especial ruptura en el procés de formació de l’alumnat i que impliquen tota la comunitat educativa. Reflexionar-hi pot contribuir a eliminar barreres importants per a l’aprenentatge, sobretot les dels alumnes que estiguin en una situació de vulnerabilitat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE