Resum del contingut formatiu

15h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable

Descripció

En aquest curs es parla de l'orientació educativa en l'educació secundària, dedicant una mirada a aspectes com la col·laboració entre orientadors/docents, les seves dificultats i les maneres d'abordar-les; l'assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d'avaluació psicopedagògica o la funció de l'orientador/a, entre d'altres.

Metodologia
El curs consta d'una infografia de base, així com d'una sèrie de lectures i recursos per a la seva comprensió. Per al seu desenvolupament, es plantegen diverses activitats interactives sobre el material (autocorrectives) i una activitat per lliurar (avaluable), que també podreu compartir amb els/les vostres companys/es.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?