Capítol Orientations méthodologiques pour la classe de Français Langue étrangère
RESUM CAPíTOL

El capítol comença abordant l’evolució del paradigma comunicatiu en la llengua francesa, insistint especialment en l’enfocament accionista. A continuació se centra en els procediments i en com cal seqüenciar-los i plantejar-los de manera coherent, per finalitzar amb algunes implicacions pràctiques de la lògica accionista en l’ensenyament del francès. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’aborda un conjunt de continguts d’ordre teoricoconceptual, relatius als elements que componen el currículum de la matèria Llengua estrangera, Francès, d’acord amb l’evolució de les concepcions sobre la naturalesa de la llengua-cultura i de l’aprenentatge subjacents a l’enfocament adoptat a Europa per a una educació i formació lingüística de qualitat. Considerant els referents institucionals europeus, nacionals i regionals, s’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols, que s’han redactat en francès per afavorir el tractament dels termes i les nocions de l’especialitat, i assegurar-ne la utilització efectiva com a factor de desenvolupament i inserció professional del docent. Tant les activitats i la bibliografia com els recursos i els documents s’han proposat amb l’objectiu de desenvolupar un coneixement funcional en el professorat, i permeten passar de les concepcions i dels referents esmentats a les formes dels continguts d’aquesta formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE