Capítol Orígenes y evolución del programa socioepistemológico en matemática educativa
RESUM CAPíTOL

L'autor d'aquest capítol narra els orígens i l'evolució d'un programa de recerca que anomena programa socioepistemològic en matemàtica educativa. El sistema teòric de la socioepistemologia s'ocupa del problema que planteja la constitució del saber matemàtic entre la població. Primerament, s'expliquen els trets bàsics del programa de recerca i la discussió de relacions amb altres programes en matemàtica educativa. A continuació, s'exposa l'origen del programa i algunes de les seves dimensions per acabar, finalment, amb un exemple del tipus d'estudis empírics que es desprenen, concretament, entorn de problemàtiques lligades a l'anàlisi matemàtica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas