Article Ortografia i escriptura.
RESUM ARTICLE

El pes de l'ortografia en la consideració de qualsevol escrit atorga a aquest saber ûescriure d'acord amb la normativaû un valor que probablement ha anat creixent a mesura que ha augmentat el nombre de població alfabetitzada. Quina relació hi ha entre l'escriptura i l'ortografia? I entre l'alfabetització dels ciutadans i l'ortografia?

AUTORS
Vilà Santasusana, Montserrat / Milian Gubern, Marta


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €