Article Panoràmica de la literatura juvenil actual.
RESUM ARTICLE

Una anàlisi de la producció literària adreçada als joves a partir de dos tipus de corpus que, en un primer cop, poden semblar dispars: el de la literatura més comercial (a partir de la col·lecció ½Malsons+ i dels llibres de psicoliteratura) i el de la literatura que ha rebut algun tipus de premis. En els dos casos s'analitza el tipus de gènere, de narrador, de temps i d'estructura narrativa que proposen.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €