Capítol Para comprender... Antes de la lectura
RESUM CAPíTOL

L'autora aborda en aquest capítol l'anàlisi amb cert detall d'algunes de les estratègies de comprensió lectora que amb més freqüència apareixen ressenyades a la literatura especialitzada. S'organitza la seva exposició, tenint en compte aquelles el foment de les quals té lloc abans que es comenci pròpiament l'activitat de llegir i reservant per als altres capítols el durant i el després de la lectura. S'examina el que pot fer-se prèviament a la lectura per a ajudar els alumnes en la seva comprensió.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €