Capítol Para la propuesta de escenarios curriculares diferenciados en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato
RESUM CAPíTOL

Al començament del capítol s’aborda l’evolució del sistema educatiu en les últimes dècades i la conseqüent reforma de l’esquema curricular, en què s’inclou el francès com a llengua estrangera. A continuació, i per donar resposta a aquesta situació, es presenten algunes idees per a la contextualització de les situacions d’ensenyament, aprenentatge i ús del francès, així com per a la seva programació i seqüenciació. Així mateix, es parla sobre els objectius i continguts que s’han de definir per al francès segons el seu estatus al sistema i al currículum. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE