Capítol ¿Para qué evaluar, qué y cómo?
RESUM CAPíTOL

Una de les peces clau en el procés d’ensenyament-aprenentatge és l’avaluació. En el cas dels alumnes amb altes capacitats, la seva singularitat obliga a l’exercici constant de la reflexió segons els resultats obtinguts, tenint com a referència tant els resultats esperats de la majoria dels alumnes com els que estan dissenyats particularment per a aquest tipus d’alumnat. El capítol següent mostra alguns instruments, plans individualitzats i mesures d’intervenció per dur a terme després de l’avaluació de l’alumnat amb altes capacitats.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Un dels reptes pendents a la nostra societat: donar una resposta adequada a l'alumnat amb altes capacitats. L'escola inclusiva ha d'oferir a aquest infant/jove oportunitats educatives perquè desenvolupi el seu potencial i el seu talent. Els autors d'aquest llibre acosten al professorat la diversitat de l'alumnat amb altes capacitats i proporcionen recursos per observar, detectar i implementar intervencions educatives a l'aula i el centre. Destaquen, així també, els mitjans que permeten la collaboració família-escola-entorn propers.

Llibre disponible per capítols
INDICE