Capítol ¿Para qué evaluar, qué y cómo?
RESUM CAPíTOL

Una pèrdua auditiva durant la infància pot influir en la manera de captar la informació i de comunicar-se, de manera que serà de vital importància la interacció del nen/a amb les persones del seu entorn. Les múltiples i variades interaccions que es donen aniran configurant un desenvolupament determinat; d'aquí ve la necessitat de l'avaluació per conèixer l'alumne i el seu entorn, que permetrà adequar la resposta educativa a les seves necessitats. Aquest capítol pretén entendre l'avaluació en diferents moments com a part del procés educatiu; identificar quins aspectes són bàsics per avaluar al llarg del procés evolutiu, conèixer quins instruments es poden fer servir en les diferents situacions, comprendre la importància de la col·laboració entre professionals, i, finalment, establir canals de comunicació i col·laboració entre la família i el centre educatiu.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
És un llibre que tracta sobre els progressos tecnològics, els nous coneixements sobre comunicació i adquisició del llenguatge i els nous plantejaments educatius que han comportat un canvi de mirada en l'educació dels alumnes amb pèrdua auditiva i que permeten al professorat reflexionar i donar la resposta adequada quan un alumne amb pèrdua auditiva arriba al nostre centre. Com em comunicaré amb ell? Què pot fer per ajudar-lo a interaccionar amb els seus companys? En quin grau la dificultat auditiva influirà en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge? Quins canvis i quines estratègies he d'introduir per facilitar-li que aprengui? S'ofereixen propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples.

Llibre disponible per capítols
INDICE