Capítol ¿Para qué evaluar, qué y cómo?
RESUM CAPíTOL

L'educació i la psicologia s'han transformat considerablement al llarg del segle i actualment hem de saber utilitzar d'una manera constructiva les dades que ens donen els tests que mesuren el quocient intel·lectual. Aquest capítol, centrat en l'avaluació, ens parla dels aspectes que aporta l'avaluació feta per altres professionals (metges, psicòlegs), dels moments i les situacions en què podem avaluar l'alumnat en el marc escolar (i el sentit dels aspectes avaluats) i dels eixos sobre els quals hem de centrar la nostra avaluació, presentant les diferències entre les diverses etapes educatives. Així mateix, es destaca la importància de traslladar la informació als pares de la nostra avaluació de l'alumnat i de l'ús en la pràctica educativa i en la presa de decisions de tots els aspectes avaluats.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que aborda l'atenció dels alumnes amb discapacitat intellectual a les escoles ordinàries, que ofereix instruments per detectar i avaluar l'alumnat de totes les etapes educatives, alhora que planteja estratègies d'organització i intervenció a l'aula amb exemples de pràctiques realitzades a diferents escoles, i tenint en compte tant a l'alumne individualment com en la seva interacció amb els companys. També es dóna importància a la collaboració entre els diferents membres de l'equip docent i a la relació amb les famílies dels alumnes per facilitar-ne la inclusió escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE