Capítol ¿Para qué evaluar, qué y cómo?
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en la importància de detectar i avaluar les necessitats educatives dels i les alumnes amb discapacitat motriu, i en el valor de recollir la informació rellevant, de manera fiable i útil, per construir un perfil educatiu i ajustat de l’alumnat. Així, s’exposen uns quants criteris, procediments i instruments que podem fer servir per a l’avaluació de persones que, sovint, presenten dificultats greus en la manipulació, el desplaçament i el llenguatge, com ara l’observació, informes escrits, l’ús de protocols, entrevistes i passació de tests.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE