Capítol ¿Para qué evaluar, qué y cómo?
RESUM CAPíTOL

En la pràctica educativa, l’avaluació és una eina que permet conèixer l’alumnat i la seva evolució, detecta les possibles dificultats d’aprenentatge i facilita l’organització dels recursos educatius per millorar els resultats d’aprenentatge de cada alumne. En els alumnes amb discapacitat visual, l’avaluació ens ajuda a ajustar la resposta educativa en funció de les seves necessitats i capacitats. En aquest capítol es parla de l’objectiu de l’avaluació en els alumnes amb discapacitat visual i es determina el moment en què ha de fer-se, els professionals que hi intervenen, l’entorn i els espais més adients, la metodologia que hem de fer servir i les eines més útils.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
A través de diferents exemples, es reflexiona tant sobre els problemes i les implicacions que les discapacitats visuals poden tenir en la manera d'aprendre de l'alumne i en les seves dificultats per desenvolupar determinades capacitats, com sobre les respostes que els mestres poden donar des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies...

Llibre disponible per capítols
INDICE