Capítol ¿Para qué evaluar, qué y cómo?
RESUM CAPíTOL

En el treball amb alumnat amb trastorn de l’espectre autista és molt necessària la detecció, el diagnòstic i l’avaluació. Aquests tres elements són tractats en aquest capítol àmpliament, així com el sentit de l’avaluació des d’un punt de vista pedagògic, didàctic i inclusiu. Així doncs, es remarca la necessitat del treball en equip del mestre amb altres professionals i la mateixa família durant el procés d’avaluació del nen o nena amb trastorn de l’espectre autista. En aquest sentit, es descriuen tots els elements presents en la dimensió comunicativa de l’avaluació, les estratègies d’avaluació i les propostes d’instruments que es poden utilitzar a l’escola.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Pretén ajudar els docents a saber quines són les potencialitats i necessitats d'aquests alumnes, tenint en compte les dificultats que el trastorn els genera en la seva manera d'aprendre i relacionar-se. S'hi aporten recomanacions, suggeriments i estratègies per dur a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades per aconseguir la seva màxima integració personal i social possible. Així mateix planteja també una intervenció global en collaboració amb la família i altres professionals que atenen aquests alumnes fora del context escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE