Capítol Para que la educación en comunicación audiovisual sea una realidad es necesario un marco legal educativo bien definido y estructurado
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda el marc legal educatiu i la presència de l’educació en comunicació audiovisual (ECA) a la Llei orgànica d’educació (LOE), i també es fa un repàs d’aquest aspecte en les lleis educatives que la van precedir, a fi de tenir una visió general de les seves possibilitats d’integració i desenvolupament a l’aula.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE