Capítol ¿Para qué sirve el patrimonio cultural?
RESUM CAPíTOL

El patrimoni cultural necessita ser reconegut col·lectivament per garantir-ne la conservació. L’educació patrimonial no es limita a una simple activitat escolar, sinó que adquireix una dimensió social en què tota la comunitat s’ha d’implicar. Aquest capítol pretén demostrar l’efectivitat del patrimoni cultural en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials. Amb aquesta finalitat, es recullen dues accions educatives que tenen com a objectiu principal la cohesió entre la ciutadania i el patrimoni cultural, per tal de formar persones compromeses i capaces d’intervenir en la protecció del patrimoni cultural.    FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre pretén donar a conèixer alguns resultats d’investigacions sobre l’ensenyament de la història i el desenvolupament de competències educatives. Per això, s’analitzen els processos de construcció d’identitats a partir de la identificació amb el territori, el patrimoni i els imaginaris col·lectius; així com la competència històrica en narratives d’estudiants i futurs docents; el disseny i l’experimentació d’instruments i recursos per a l’educació civicopolítica dels estudiants; i l’anàlisi de les pràctiques d’avaluació en la recerca d’alternatives coherents que tinguin en compte el desenvolupament de competències històriques i socials.


Llibre disponible per capítols
INDICE