Article Parlar i escriure per aprendre gramàtica a secundària.
RESUM ARTICLE

En aquest article, hi descrivim una experiència d'ensenyament gramatical portada a terme en una aula de quart d'ESO inspirada en les idees provinents de la investigació en didàctica de la gramàtica. El punt de partida bàsic és el següent: si parlar i escriure són instruments privilegiats d'aprenentatge, haurem de dissenyar dispositius d'intervenció basats en la parla i l'escriptura.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €