Article Parlem d'ortografia: què és, com s'aprèn i com s'ensenya.
RESUM ARTICLE

A l'article es proposa una conversa a l'entorn de l'ortografia com a objecte d'ensenyament i aprenentatge. S'explora la natura de l'ortografia en relació amb el sistema lingüístic que representa i també en relació amb la funció social que té, tant com a marca de pertinença a un grup com en relació amb el valor deprestigi, educatiu i cultural, que suposa dominar el sistema gràfic de la llengua del grup. També s'hi planteja la reflexió sobre com s'aprèn l'ortografia des del punt de vista del desenvolupament individual lligat al coneixement sobre la llengua; i alhora com alguns procediments de recerca utilitzats per determinar aquest procés poden informar l'ensenyament de l'ortografia en contextos d'aula.

AUTORS
Milian Gubern, Marta


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €