Capítol Parta I: Comunicación y lenguaje en la clase de ciencias
RESUM CAPíTOL

Les classes i els laboratoris de ciències també són espais de comunicació on es construeixen significats (o discursos) per mitjà del llenguatge. Tenint això en compte, aquest capítol parla de quins processos comunicatius es produeixen a les classes de ciències, de quina manera es construeixen significats a través de les explicacions del professorat i com es transforma el discurs científic «expert» en discurs científic «escolar». Així mateix, es descriu com cal promoure la construcció de significats compartits i el disseny d’ambients d’aprenentatge en què tingui lloc comunicació de veritat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén proporcionar una eina de treball al professorat de ciències de secundària que s’enfronta cada dia a reptes com ensenyar ciències, ensenyar unes ciències canviants, assolir que millori la imatge de les ciències, aconseguir que els estudiants aprenguin a pensar científicament. La primera part tracta cinc qüestions comunes a les quatre disciplines: el treball amb problemes autèntics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge en les classes de ciències, la resolució de problemes i els treballs pràctics. A la segona part es tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de la biologia, la geologia, la física i la química, partint de les preguntes clau de cada disciplina i els coneixements construïts en resposta a aquestes, tractant alguns exemples de com dur a terme aquestes propostes en les classes de secundària obligatòria i batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE