Capítol Parte 1. Sistemas de acogida y acompañamiento
RESUM CAPíTOL

El sistema d’acolliment i acompanyament és una modalitat de sistema de suport entre iguals (SAI) que té com a tasca bàsica acollir, donar la benvinguda, compartir temps, donar suport i proporcionar orientacions inicials als qui ho demanen o ho necessiten, amb el propòsit de millorar la convivència escolar i fomentar la integració de l’alumnat al centre. L’arribada a un nou centre, ser traslladat i no conèixer a ningú al grup, o el canvi d’etapa entre primària i secundària, són situacions habituals i períodes crucials en els quals la prestació d’aquest suport pot resultar decisiva per a alguns estudiants. Aquest capítol mostra les característiques principals del sistema d’acolliment, les habilitats i continguts necessaris per a la seva aplicació, exemples de propostes formatives, orientacions per posar-lo en pràctica i propostes per a la seva avaluació.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Ens proposa molts mètodes, testejats i duts a la pràctica, que ajuden els estudiants a desenvolupar qualitats com l’empatia cap als altres en diferents situacions quotidianes, així com crear oportunitats en les quals aprendre a responsabilitzar-se de les seves pròpies accions. Aquesta forma de ciutadania, assolida amb èxit, té com a conseqüència la millora del clima social a l’aula i a l’escola com un tot, des dels valors i les experiències dels ciutadans, que arriben a les seves famílies i les seves comunitats i que poden influir sobre les seves accions, així com sobre els seus rols com a persones adultes en un futur.


Llibre disponible per capítols
INDICE