Capítol Parte 2. Sistemas de ayuda
RESUM CAPíTOL

El sistema d’ajuda és una modalitat de sistema de suport entre iguals (SAI) i el treball fonamental de l’alumnat participant, que és triat democràticament pels seus companys d’aula, és prestar ajuda als qui ho necessitin o sol·licitin, emprant tècniques i habilitats que permetin a l’alumnat que rep l’ajuda ser capaç de trobar un camí per resoldre les seves dificultats o problemes. Aquest capítol mostra les característiques principals del sistema d’ajuda, les habilitats i continguts necessaris per a la seva aplicació, exemples de propostes formatives, orientacions per a posar-lo en pràctica i propostes per a la seva avaluació.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Ens proposa molts mètodes, testejats i duts a la pràctica, que ajuden els estudiants a desenvolupar qualitats com l’empatia cap als altres en diferents situacions quotidianes, així com crear oportunitats en les quals aprendre a responsabilitzar-se de les seves pròpies accions. Aquesta forma de ciutadania, assolida amb èxit, té com a conseqüència la millora del clima social a l’aula i a l’escola com un tot, des dels valors i les experiències dels ciutadans, que arriben a les seves famílies i les seves comunitats i que poden influir sobre les seves accions, així com sobre els seus rols com a persones adultes en un futur.


Llibre disponible per capítols
INDICE