Capítol Parte 4. Sistemas de tutoría
RESUM CAPíTOL

El sistema de tutoria és una modalitat de sistema de suport entre iguals (SAI) pensada per a situacions escolars com ara retards acadèmics, dificultats en una matèria, recuperació d’aprenentatges per absències escolars, diferències de ritmes d’aprenentatge en matèries concretes, etc. El suport tutorial l’estableix el tutor adult, que assigna l’alumne tutor amb millors destreses per fer costat a qui el necessita, i la seva durada s’estableix fins que desapareix la necessitat o se soluciona el problema. Aquest capítol mostra les característiques principals del sistema de tutoria, les habilitats i continguts necessaris per a la seva aplicació, exemples de propostes formatives, orientacions per posar-lo en pràctica i propostes per a la seva avaluació.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Ens proposa molts mètodes, testejats i duts a la pràctica, que ajuden els estudiants a desenvolupar qualitats com l’empatia cap als altres en diferents situacions quotidianes, així com crear oportunitats en les quals aprendre a responsabilitzar-se de les seves pròpies accions. Aquesta forma de ciutadania, assolida amb èxit, té com a conseqüència la millora del clima social a l’aula i a l’escola com un tot, des dels valors i les experiències dels ciutadans, que arriben a les seves famílies i les seves comunitats i que poden influir sobre les seves accions, així com sobre els seus rols com a persones adultes en un futur.


Llibre disponible per capítols
INDICE