Capítol Parte I: El aprendizaje de las ciencias: construir y usar herramientas
RESUM CAPíTOL

L’aprenentatge de nous coneixements científics i la seva relació amb la immersió de l’alumnat en la cultura científica és l’objectiu principal d’aquest capítol. S’hi discuteix principalment la relació existent entre el coneixement i el context en què s’aprèn i s’utilitza, així com els elements relacionats amb l’aprenentatge i l’ús de models i conceptes científics. Aquest capítol respon a aquests interrogants abordant aquesta relació i parant una atenció especial a la construcció de significats de caràcter científic.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén proporcionar una eina de treball al professorat de ciències de secundària que s’enfronta cada dia a reptes com ensenyar ciències, ensenyar unes ciències canviants, assolir que millori la imatge de les ciències, aconseguir que els estudiants aprenguin a pensar científicament. La primera part tracta cinc qüestions comunes a les quatre disciplines: el treball amb problemes autèntics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge en les classes de ciències, la resolució de problemes i els treballs pràctics. A la segona part es tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de la biologia, la geologia, la física i la química, partint de les preguntes clau de cada disciplina i els coneixements construïts en resposta a aquestes, tractant alguns exemples de com dur a terme aquestes propostes en les classes de secundària obligatòria i batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE