Capítol Parte I: Los trabajos prácticos en ciencias
RESUM CAPíTOL

Els treballs pràctics constitueixen una de les activitats més importants en l’ensenyament de les ciències perquè permeten una multiplicitat d’objectius: familiarització, observació, interpretació de fenòmens, contrast d’hipòtesis, ús d’instruments i tècniques de laboratori i de camp, aplicació d’estratègies d’investigació i comprensió procedimental de la ciència. Partint d’això, el capítol explica quins són els diferents tipus de treballs pràctics, com s’aprenen els procediments en la realització dels treballs pràctics, així com els objectius i els tipus d’exercicis pràctics, i quina és la millor manera d’aplicar-los a l’aula tenint en compte diversos factors.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén proporcionar una eina de treball al professorat de ciències de secundària que s’enfronta cada dia a reptes com ensenyar ciències, ensenyar unes ciències canviants, assolir que millori la imatge de les ciències, aconseguir que els estudiants aprenguin a pensar científicament. La primera part tracta cinc qüestions comunes a les quatre disciplines: el treball amb problemes autèntics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge en les classes de ciències, la resolució de problemes i els treballs pràctics. A la segona part es tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de la biologia, la geologia, la física i la química, partint de les preguntes clau de cada disciplina i els coneixements construïts en resposta a aquestes, tractant alguns exemples de com dur a terme aquestes propostes en les classes de secundària obligatòria i batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE