Capítol Parte II: La enseñanza y el aprendizaje de la física
RESUM CAPíTOL

Hi ha problemes importants en l’ensenyament i l’aprenentatge de la física que exigeixen una revisió profunda del que es fa a les aules. En aquest capítol es tracten qüestions específiques de l’ensenyament i l’aprenentatge de la física dins de les ciències experimentals. Per fer-ho, es planteja la resposta a interrogants com: quina física hem d’ensenyar a l’educació secundària i al batxillerat? Quines dificultats tenen els estudiants en el seu aprenentatge de la física? Com hem d’organitzar els contingut? Com podríem treballar la física a l’aula (per exemple els circuits elèctrics)?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén proporcionar una eina de treball al professorat de ciències de secundària que s’enfronta cada dia a reptes com ensenyar ciències, ensenyar unes ciències canviants, assolir que millori la imatge de les ciències, aconseguir que els estudiants aprenguin a pensar científicament. La primera part tracta cinc qüestions comunes a les quatre disciplines: el treball amb problemes autèntics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge en les classes de ciències, la resolució de problemes i els treballs pràctics. A la segona part es tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de la biologia, la geologia, la física i la química, partint de les preguntes clau de cada disciplina i els coneixements construïts en resposta a aquestes, tractant alguns exemples de com dur a terme aquestes propostes en les classes de secundària obligatòria i batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE