Capítol Parte II: La enseñanza y el aprendizaje de la geología
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’ofereix una perspectiva de conjunt de la didàctica de la geologia tractant qüestions relacionades amb les tendències clau que han condicionat la situació actual de la geologia, els elements que convindria ensenyar a l’educació secundària i les preguntes clau a què respon aquesta disciplina. Igualment, s’aborden els coneixements clau que permeten estructurar una geologia bàsica i les dificultats d’aprenentatge que presenten els continguts geològics essencials per a l’ESO i el batxillerat. Al final del capítol, es desenvolupa un exemple de proposta d’ensenyament per a l’ESO en què es treballa l’origen de les roques i una altra proposta per a batxillerat relacionada amb el descobriment de l’edat de la Terra.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén proporcionar una eina de treball al professorat de ciències de secundària que s’enfronta cada dia a reptes com ensenyar ciències, ensenyar unes ciències canviants, assolir que millori la imatge de les ciències, aconseguir que els estudiants aprenguin a pensar científicament. La primera part tracta cinc qüestions comunes a les quatre disciplines: el treball amb problemes autèntics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge en les classes de ciències, la resolució de problemes i els treballs pràctics. A la segona part es tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de la biologia, la geologia, la física i la química, partint de les preguntes clau de cada disciplina i els coneixements construïts en resposta a aquestes, tractant alguns exemples de com dur a terme aquestes propostes en les classes de secundària obligatòria i batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE