Capítol Participación e integración de la voz del alumando en un proyecto de educación alternativa, concretamente en el espacio de aprendizaje Laboragune
RESUM CAPíTOL

Aquest treball de recerca indaga en la importància i les implicacions que té en el desenvolupament de la infància la integració de la veu de l'alumnat en els òrgans de governança en un projecte educatiu alternatiu de tall comunitari. Concretament, s'ha realitzat un estudi de cas de l'espai d'aprenentatge Laboragune, situat en el municipi de Leioa. En l'apartat teòric situem el moviment de veu de l'alumnat en l'educació inclusiva i esmicolem els fonaments principals en els quals s'assenten els projectes que s'emmarquen dins de l'educació alternativa, centrant-nos en la inclusió de la veu de la infància. L'estudi realitzat ha estat qualitatiu, a través del mètode d'estudi de cas, utilitzant diferents tècniques qualitatives. D'aquesta anàlisi s'obté una sèrie de resultats relacionats amb l'objecte de la recerca que revela que la veu de la infància en aquest projecte educatiu s'integra de manera horitzontal i democràtica en els òrgans de governança i, fins i tot, participa activament en iniciatives de tall comunitari, com el consell de la infància entre altres, que es desenvolupen en el mateix municipi.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa