Capítol Partir de la vida de la gente y no de los programas
RESUM CAPíTOL

La finalitat de l’escola és preparar per a la vida i per poder-ho fer s’han dut a terme reformes curriculars enfocades al desenvolupament de competències, ja que hi ha un desfasament entre l’educació escolar i la vida. Els sabers passen a ser més pràctics però quina utilitat tenen per a la vida els sabers que es pretenen donar a l’escola? Al llarg d’aquest capítol es reflexiona sobre les pràctiques i també sobre la complexitat de conceptualitzar de les competències a causa de la gran diversitat d’interpretacions i significats que se’ls pot atribuir.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte