Capítol Patrimonio monumental y monumentos
RESUM CAPíTOL

Entenem per patrimoni monumental aquell que té dimensions arquitectòniques notables o que és rellevant per la seva significació i valors estètics. Aquest capítol suggereix un treball sobre monuments, entesos com a arquitectura monumental, és a dir, grans construccions aixecades durant la guerra o en la immediata postguerra. Es tracten les construccions poliorcètiques, però també s'entén el concepte «monumental» associat als monuments, de diferents escales, que es van aixecar per perpetuar la memòria dels vencedors. L'esdevenir d'aquestes peces, en molts casos retirades a mesura que el pensament democràtic s'ha anat enfortint, implica possibilitats interessants d'estudi a l'aula i a partir del treball de camp.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Íber

Resum del llibre
La Guerra Civil espanyola va ser una guerra llunyana de la primera meitat del segle passat, de la qual ja pràcticament no en queden testimonis directes. Tanmateix, el conflicte continua sent motiu de controvèrsia i de debats apassionats. Aquest llibre ofereix instruments, recursos i opcions per aproximar el tractament de la Guerra Civil a les aules de secundària mitjançant una praxi científica i disciplinària de la història. A més a més, els autors han optat per una proposta orientativa oberta i polivalent que segueix una lògica metodològica i temàtica no necessàriament cronològica que, sens dubte, ajudarà en les tasques del professorat.

Llibre disponible per capítols
INDICE