Article Pauses actives a l'aula
RESUM ARTICLE

L’adquisició d’hàbits saludables que afavoreixen el desenvolupament personal i social de l’alumnat està implícita en el sistema educatiu. Aquesta implementació permet fomentar una cultura saludable que promou la inversió en salut. En aquest article es presenten els beneficis de les pauses actives que tenen el propòsit de generar benestar físic i psíquic en l’alumnat, empoderar-lo i afavorir el clima de l’aula.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €