Article Pels projectes interdisciplinaris competencials
RESUM ARTICLE

El nou currículum per competències ha tornat a situar el treball per projectes interdisciplinaris a primer pla pedagògic. Són força les veus que expressen l'opinió que els tipus de tasques d'aprenentatge que plantegen els projectes interdisciplinaris comporten un desenvolupament de les competències transversals.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €