Capítol Pensamiento matemático y aproximación al número: ordenar el mundo
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda l’estat de la investigació sobre el coneixement matemàtic infantil, i es fa una atenció especial al nombre, al càlcul i a les operacions aritmètiques, a les formes de generació de coneixement (concretament l’argumentació i la modelització) i als processos d’ensenyament i aprenentatge dins de l’aula d’infantil que condueixen a l’adquisició del sentit numèric, el qual els permetrà pensar, comprendre i raonar sobre els nombres.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre

Recull les principals aportacions teòriques i els avenços en la investigació psicoeducativa a l’etapa 0-6 anys. Les peculiaritats d’aquesta etapa requereixen continguts i propostes docents ajustades a les potencialitats i a la realitat de les aules d’educació infantil, que difereix de l’ensenyament en etapes posteriors.

S’aborda l’anàlisi psicoeducatiu de l’aprenentatge en general i centrat en el llenguatge i el pensament matemàtic, de la seva autoregulació, de la importància del joc, de les emocions i el desenvolupament emocional en la infància, de l’aprenentatge social i moral, de l’ecologia del centre i de l’aula a infantil i, per acabar, s’analitzen els diferents contextos familiars.

«Resultará muy útil a quienes buscan una visión actualizada de lo que la psicología tiene que decir respecto a la educación infantil». (José Luis Linaza)


Llibre disponible per capítols
INDICE