Capítol Pensando el aprendizaje cooperativo en clave intercultural e interreligiosa. La acción de los profesores
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol traça l’ús estratègic de l’aprenentatge cooperatiu en relació amb el diàleg, la cooperació intercultural i interreligiosa, els aprenentatges democràtics i la inclusió educativa. L’aprenentatge cooperatiu es presenta com una via d’innovació educativa i intercultural a través de la qual es pot obtenir un bon coneixement i una valoració positiva del pluralisme cultural i religiós. Amb aquesta finalitat, es descriu una proposta per a l’acció docent, la tècnica puzle d’Aronson, també coneguda com a jigsaw, una de les tècniques més conegudes d’aprenentatge cooperatiu.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa