OBERT   LLEGIR
Article Pensar colectivamente una escuela mejor Formación permanente y educación inclusiva
RESUM ARTICLE

La formació permanent del professorat és clau per donar resposta a la inclusió educativa, especialment aquella formació que es realitza al propi centre amb la finalitat de donar una resposta tan ajustada com sigui possible a les necessitats educatives que s’hi detecten. L’experiència mostra com tot el claustre s’implica en el redisseny dels seus propis processos de canvi a partir de l’anàlisi i la reflexió compartida.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Aula de Secundaria (es)

Continguts de la revista
EDITORIAL
ALGUNA PREGUNTA
¿QUÉ NOS CUENTAS?
ME HA FUNCIONADO
RETRATO
EN PROFUNDIDAD
EN PROFUNDIDAD: Desafíos de la educación inclusiva en secundaria
TUTORÍA EN LA NUBE
REFLEXIÓN
EN LA PRÁCTICA
CUÍDATE
APRENDICES ENAMORADOS
FILOSOFANDO
TABLÓN DEL PRÁCTICUM
MIRA Y PIENSA
ME PARECE INTERESANTE
EDUCANDO EN PANTALLAS
INSPIRACIÓN VISUAL

Biblioteca de la revista