Capítol Pequeños y competentes: de las actividades cotidianas al aprendizaje de la autonomía
RESUM CAPíTOL

És molt important fer partícips els nens i les nenes del seu propi procés de creixement, desenvolupament i autonomia. Per fer-ho es requereix un escenari amb unes condicions òptimes, en què l’educador o educadora sàpiga organitzar espais, activitats i moments quotidians per al seu aprenentatge, fent servir metodologies adequades per a l’edat dels seus alumnes. En aquest capítol es recullen les activitats quotidianes que formen part de la vida dels més petits a l’escola infantil, a fi de facilitar i orientar l’educador per dur-les a terme.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.

Llibre disponible per capítols
INDICE