OBERT   LLEGIR
Article Per un procés de transformació basat en la fonamentació i les evidències
RESUM ARTICLE

La transformació de la pràctica docent i del sistema educatiu només és possible a partir de la fonamentació que ens aporten les diferents evidències científiques. Malgrat la manca d’un marc teòric unitari, el nombre de recerques permeten establir uns criteris prou estables i contrastats per conduir el procés de canvi i de millora.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions