Capítol Pérdida auditiva y desarrollo
RESUM CAPíTOL

La variabilitat entre les persones que presenten alteracions en la seva capacitat auditiva és similar a la que existeix entre persones oïdores, ja que la interacció entre pèrdua auditiva, característiques personals i factors ambientals configura el desenvolupament de maneres diverses. Les conseqüències que aquesta discapacitat pot provocar en el desenvolupament són fruit de la interacció de tots i cadascun d'aquests factors i característiques. Aquest capítol parla de com una pèrdua auditiva pot influir en un infant i modificar la interacció amb l'entorn. S'hi mostra el paper que té la interacció en el desenvolupament dels infants en general i com l'entorn pot contribuir a fer que una pèrdua auditiva no interfereixi en el desenvolupament, així com algunes orientacions per ajudar la família a comprendre el seu paper.



FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
És un llibre que tracta sobre els progressos tecnològics, els nous coneixements sobre comunicació i adquisició del llenguatge i els nous plantejaments educatius que han comportat un canvi de mirada en l'educació dels alumnes amb pèrdua auditiva i que permeten al professorat reflexionar i donar la resposta adequada quan un alumne amb pèrdua auditiva arriba al nostre centre. Com em comunicaré amb ell? Què pot fer per ajudar-lo a interaccionar amb els seus companys? En quin grau la dificultat auditiva influirà en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge? Quins canvis i quines estratègies he d'introduir per facilitar-li que aprengui? S'ofereixen propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples.

Llibre disponible per capítols
INDICE