Llibre Perill, nens Apunts d'educació 1994-2007


FORMATS DISPONIBLES
19,50 €
18,53 €
14,00 €
13,30 €
Resum del llibre
Selecció de textos amb el propòsit principal de mantenir un diàleg amb els lectors sobre diferents aspectes de la relació entre adults i infants, ja sigui en la família, a l'escola o a la ciutat. Aspectes que, dissortadament, i tal com apunta el mateix autor, continuen encara avui de plena actualitat. Inspirat en la crònica diària i en les experiències reals, Tonucci ha sabut trobar el punt de vista dels nens i nenes, considerant-los sempre com a persones competents i com a ciutadans capaços de contribuir de manera crítica a les decisions que es prenen en la seva ciutat. Amb això, aconsegueix suggerir-nos actituds més respectuoses amb els nostres fills, alumnes i joves, no tant per preparar-los per a un futur millor sinó per crear un present millor en el qual tant ells com nosaltres puguem gaudir d'una qualitat de vida més alta.