Capítol Perspectiva de la praxis en educación matemática para una reforma del currículo
RESUM CAPíTOL

La recerca en educació matemàtica, així com l'anàlisi del currículum de la matemàtica escolar, especialment en l'àmbit de l'ensenyament universitari, han estat els principals focus d'atenció del treball acadèmic de l'autor d'aquest capítol, en el qual es recullen algunes accions cap al disseny i posada en pràctica d'una nova manera de comprendre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques. El capítol centra l'interès en la reforma de l'educació matemàtica en un país en vies de desenvolupament i en la proposta estratègica d'una perspectiva de la praxi per al canvi curricular, didàctic i educatiu.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas