Article Petites resplendors Ensenyar poesia a l´educació secundària
RESUM ARTICLE

L’article descriu analíticament experiències de lectura i escriptura de poesia amb adolescents i dones adultes que cursen estudis secundaris. Proposa, al voltant de les metàfores d’«els espais buits» i «el retall», una manera d’ensenyar a llegir poesia i de comprendre com són, efectivament, llegits els poemes. També mostra una manera possible d’encarar la producció de poemes, videopoemes i llibres com a part d’una experiència literària exploratòria.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €